Skip to content

Java Simple Example 6

2012-02-02 22:33:41

Proste programy w javie, postanowiłem sobie przypomieć od podstaw ten język. Jeszcze na studiach dość dobrze mi się w nim pracowało.

JavaApplication1

package javaapplication1;

/**
 *
 * @author szalek
 */
public class Main {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World BTBW!");
  }

}

JavaApplication2

package javaapplication2;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class Main {
  private static void createAndShowGUI() {
    JFrame frame = new JFrame("FrameDemo");
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    JLabel emptyLabel = new JLabel("Szałek");
    emptyLabel.setPreferredSize(new Dimension(175, 100));
    frame.getContentPane().add(emptyLabel, BorderLayout.CENTER);

    frame.pack();
    frame.setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        createAndShowGUI();
      }
    });
  }
}

JavaApplication3

package javaapplication3;

 public class Main{
  public static void main(String[] args){
    String[] powitanie = new String[5];
    powitanie[0] = "Witaj !!!";
    powitanie[1] = "co tam";
    powitanie[2] = "ja się nudze";
    powitanie[3] = "a ty?";
    powitanie[4] = "lorem lorem";

    for (int i = 0; i < powitanie.length; i++){
      System.out.println(powitanie[i]);
    }
  }
 }

JavaApplication4

package javaapplication4;
/**
 * @author szalek
 */
import javax.swing.*;

 public class Main{
  public static void main(String[] args){
    //
    String wejscie = JOptionPane.showInputDialog("Ile osób chcesz obdarować?");
    double cel = Double.parseDouble(wejscie);

    wejscie = JOptionPane.showInputDialog("Ile chcesz przeznaczyć na 1 osobe?");
    double wplata = Double.parseDouble(wejscie);

    double razem = 0;
    razem = cel * wplata;

    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Będziesz potrzebować "+razem+" zł", "Wynik obliczń", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    //System.out.println("Będziesz potrzebować " + razem + " zł");

    System.exit(0);
  }
 }

JavaApplication5

################Main.java

package javaapplication5;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Main{
  public static void main(String[] args){
    RamkaWitajSwiecie ramka = new RamkaWitajSwiecie();
    ramka.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    ramka.show();
  }
}

################PanelWitajSwiecie.java
package javaapplication5;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

class PanelWitajSwiecie extends JPanel{
  public void paintComponent(Graphics g){
    super.paintComponent(g);
    g.drawString("Witaj Świecie",WIADOMOSC_X, WIADOMOSC_Y);
  }
  public static final int WIADOMOSC_X = 75;
  public static final int WIADOMOSC_Y = 100;
}

#################RamkaWitajSwiecie.java
package javaapplication5;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

class RamkaWitajSwiecie extends JFrame{
  public RamkaWitajSwiecie(){
    setTitle("NieWitajSwiecie");
    setSize(SZEROKOSC, WYSOKOSC);

    PanelWitajSwiecie panel = new PanelWitajSwiecie();
    Container powZawartosci = getContentPane();
    powZawartosci.add(panel);
  }
  public static final int SZEROKOSC = 300;
  public static final int WYSOKOSC = 200;
 }

JavaApplication6

###Main.java

package javaapplication6;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class Main{
  public static void main(String[] args){
    RamkaScentrowana ramka = new RamkaScentrowana();
    ramka.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    ramka.show();
  }
}

###PanelWitajSwiecie.java
package javaapplication6;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

class PanelWitajSwiecie extends JPanel{
  public void paintComponent(Graphics g){
    super.paintComponent(g);
    g.drawString("Witaj Świecie",WIADOMOSC_X, WIADOMOSC_Y);
  }
  public static final int WIADOMOSC_X = 75;
  public static final int WIADOMOSC_Y = 100;
}

###RamkaScentrowana.java
package javaapplication6;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

class RamkaScentrowana extends JFrame{
  public RamkaScentrowana(){
    Toolkit zestaw = Toolkit.getDefaultToolkit();
    Dimension rozmiarEkranu = zestaw.getScreenSize();
    int wysEkranu = rozmiarEkranu.height;
    int szerEkranu = rozmiarEkranu.width;

    setSize(szerEkranu / 2, wysEkranu / 2);
    setLocation(szerEkranu / 4, wysEkranu / 4);

    PanelWitajSwiecie panel = new PanelWitajSwiecie();
    Container powZawartosci = getContentPane();
    powZawartosci.add(panel);

    Image rys = zestaw.getImage("ikona.gif");
    setIconImage(rys);
    setTitle("RamkaScentrowana");
  }
}

Wszytko przetestowane i umieszczone na gitHub