Skip to content

Web Storage i Web Sql

2012-03-21 23:11:03

Html5 Web Storage - Session Storage - Local Storage do 5MG gdzie ciasteczka mogą przchowywać 4KB Web Sql

Czy warto się tym zająć? Oceń sam: http://fmbip.com/litmus Linki Web Storage:

function mlog(mess){
  $('#log').append(mess+'
');
}

if (Modernizr.localstorage) {
  mlog('window.localStorage is available!');
  initLocalStorage();
} else {
  mlog('window.localStorage is not available!');
}

function initLocalStorage(){
  localStorage.setItem('username','michal szałkowski');
  localStorage.setItem('lorem','Lorem ipsum dolor sit amet...');

  var taste = localStorage.getItem('username');
  mlog(taste);
  var taste2 = localStorage.getItem('lorem');
  mlog(taste2);
}

Jako ciekawostka (na razie):

Inne: Offline application

Warto zainstalować: