Skip to content

Przykład ładowanie stron ajax'em wraz z loaderem

2012-05-06 17:35:07

Przykład zamieszczony na http://btbw.pl/examples/loader/

plik data.php

<?php

  switch($_POST[&quot;nr&quot;]){
    case 'page1':
      $page = array(
        'title' => '[1] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.',
        'desc' =&gt; 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasell....',
        'photo' =&gt; 'img/photo1.jpg?r='.rand()
      );
      break;
    case 'page2':
      $page = array(
        'title' =&gt; '[2] Sed eleifend vehicula nisl sed aliquet.',
        'desc' =&gt; 'Sed eleifend vehicula nisl sed aliquet. Nam tempus metus nunc, eget bibe...',
        'photo' =&gt; 'img/photo2.jpg?r='.rand()
      );
      break;
    case 'page3':
      $page = array(
        'title' =&gt; '[3] Donec tincidunt sodales tortor, sit amet malesuada urna feugiat at.',
        'desc' =&gt; 'Donec tincidunt sodales tortor, sit amet malesuada urna feugiat at. Fusce eu eleifend odio. ...',
        'photo' =&gt; 'img/photo3.jpg?r='.rand()
      );
      break;
  }
  $json = json_encode($page);
  //sleep(1);
  echo $json;
?&gt;

plik script.js

var windowHeight;
var windowWidth;

$(window).load(function() {
  init();
  resizeWindow();
});

$(window).resize(function() {
 resizeWindow();
});

function init(){
  $("nav a").click(function(){
    var itemId = $(this).attr('id');
    getPage(itemId);
  });
  getPage('page1');
}

function resizeWindow(){
  windowHeight = $(window).height();
  windowWidth = $(window).width();
  $('#loader').css('height',windowHeight-50);
}

function getPage(pageId){
  showLoader();
  var page = $.ajax({
    url: "data/data.php",
    type: "POST",
    dataType: "json",
    data:{
      action:"page",
      nr:pageId
    },
    success: function(data){
      //var data = jQuery.parseJSON(data);
      showData(data);
    }
  });
}

function showData(obj){
  //wyświetlenie treści
  $("#title").html(obj.title);
  $("#desc").html(obj.desc);

  //pobranie grafiki
  var img = new Image();
  img.src = obj.photo;
  $("#photo").hide();
  img.onload = function() {
    var extraData = " 
Width: " +img.width+" Height: "+ img.height;
    $("#photo").html(img);
    $("#photo").append(extraData);
    $("#photo").fadeIn();
    hideLoader();
  }
}

function showLoader(){
  $('#loader').show();
}
function hideLoader(){
  $('#loader').hide();
}

w zasadzę wszytko można pobrać z przykładu.