Skip to content

Obiekty w Javascript

2012-08-09 20:55:31


<script>
    // sposób pierwszy tworzenie obiektu
    var obj_1 = new Object();
    obj_1.name = &quot;blog&quot;;
    obj_1.url = &quot;blog.btbw.pl&quot;;

    var obj_2 = new Object();
    obj_2.name = &quot;google&quot;;
    obj_2.url = &quot;google.com&quot;;

    console.log(obj_1);
    console.log(obj_2);

    //sposób drugi tworzenie obiektu
    var Www = function(name,url){
      this.name = name;
      this.url = url;
    };

    var obj_3 = new Www('blog','blog.btbw.pl');
    var obj_4 = new Www('google','google.com');

    console.log(obj_3);
    console.log(obj_4);

    //dostęp do parametrów
    console.log(obj_1.name);
    console.log(obj_1[&quot;name&quot;]);

    // obiekt z parametrami i metodą
    var Blog = function(name,url){
      this.name = name;
      this.url = url;
      this.show = function(){
        console.log(this.name +' - '+this.url);
      };
    };

    var blog_3 = new Blog('btbw','blog.btbw.pl');
    blog_3.show();
</script>

jak to podsumować... noClass