Skip to content

Robot wykrywający przeszkody

2011-11-05 14:25:13

//określamy, które piny sterują silnikami
//piny sterujące prędkością silników
int EN1 = 6;
int EN2 = 5;

//piny sterujące kierunkiem jazdy
int IN1 = 7;
int IN2 = 4;

int R = 1; //jazda do przodu
int F = 0; //jazda do tyłu

//pin pod który jest podłączony czujnik
int SEN1 = 8;

//funkcje sterujące silnikami – pwm określa prędkość, reverse kierunek
void Motor1(int pwm, boolean reverse) {
 analogWrite(EN1,pwm); //ustawia wypełnienie PWM: 0 - silnik zatrzymany, 255 - pełna prędkość
 if(reverse) {
  digitalWrite(IN1,HIGH);
 }else{
  digitalWrite(IN1,LOW);
 }
}

void Motor2(int pwm, boolean reverse) {
 analogWrite(EN2,pwm); //ustawia wypełnienie PWM: 0 - silnik zatrzymany, 255 - pełna prędkość
 if(reverse) {
  digitalWrite(IN2,HIGH);
 }else{
  digitalWrite(IN2,LOW);
 }
}

//dla drugiego silnika identycznie, tylko IN1 i EN1 zamienione są na IN2 i EN2

void setup(){
 int i;
 for(i=4;i  pinMode(i, OUTPUT); //ustaw piny 4,5,6,7 jako wyjścia
 }
 pinMode(SEN1,INPUT); //pin pod który podłączono czujnik jako wejście
}

void loop() {
 boolean in_range;
 in_range = !digitalRead(SEN1); //aktywnym stanem czujnika IR jest 0
 //(znak '!' oznacza negację)
 if(in_range) {//jeśli wykryto przeszkodę
  Motor1(255,R);//jedź do tyłu
  Motor2(255,R);
  delay(1000); //przez sekundę
  Motor1(255,R); //skręcaj
  Motor2(255,F);
  delay(1000);//przez sekundę
 }
 else {//jeśli nie widać przeszkody
  Motor1(255,F); //jedź prosto
  Motor2(255,F);
 }
}

wystarczy zamontować inaczej czujnik i przestawić

in_range = !digitalRead(SEN1);

na

in_range = digitalRead(SEN1);

by nasz robot nie spadł z stołu

2 wersja programu

Zachowanie podobne jeśli przeszkoda jest nieruchoma. Jeśli jednak zbiliza się robot zaczyna się cofać. By było to bezpieczne potrzeba jeszcze jednej czujki z tyłu pojazdu, której na razie nie posiadam ;/

//określamy, które piny sterują silnikami
//piny sterujące prędkością silników
int EN1 = 6;
int EN2 = 5;

//piny sterujące kierunkiem jazdy
int IN1 = 7;
int IN2 = 4;

int R = 1; //jazda do przodu
int F = 0; //jazda do tyłu

//pin pod który jest podłączony czujnik
int SEN1 = 8;

//funkcje sterujące silnikami – pwm określa prędkość, reverse kierunek
void Motor1(int pwm, boolean reverse) {
 analogWrite(EN1,pwm); //ustawia wypełnienie PWM: 0 - silnik zatrzymany, 255 - pełna prędkość
 if(reverse) {
  digitalWrite(IN1,HIGH);
 }else{
  digitalWrite(IN1,LOW);
 }
}

void Motor2(int pwm, boolean reverse) {
 analogWrite(EN2,pwm); //ustawia wypełnienie PWM: 0 - silnik zatrzymany, 255 - pełna prędkość
 if(reverse) {
  digitalWrite(IN2,HIGH);
 }else{
  digitalWrite(IN2,LOW);
 }
}

//dla drugiego silnika identycznie, tylko IN1 i EN1 zamienione są na IN2 i EN2

void setup(){
 int i;
 for(i=4;i  pinMode(i, OUTPUT); //ustaw piny 4,5,6,7 jako wyjścia
 }
 pinMode(SEN1,INPUT); //pin pod który podłączono czujnik jako wejście
}
int stan = 1;
void loop() {
 boolean in_range;
 in_range = !digitalRead(SEN1); //aktywnym stanem czujnika IR jest 0
 //(znak '!' oznacza negację)
 if(in_range) {//jeśli wykryto przeszkodę
  Motor1(255,R);//jedź do tyłu
  Motor2(255,R);
  stan = 0;
 }else {//jeśli nie widać przeszkody
  if(stan == 0){
   Motor1(255,R); //skręcaj
   Motor2(255,F);
   delay(500);//przez sekundę
   stan = 1;
  }
  Motor1(255,F); //jedź prosto
  Motor2(255,F);
 }
}